Alliance Générale des Membres au Dehors

Ook na het lidmaatschap blijven de banden tussen leden bestaan, verenigd in de Alliance Générale des Membres au Dehors, kortweg Alliance. In dit netwerk zitten oud-leden van het Dispuut vanaf de oprichting tot en met het afgelopen jaar. Ook in het leven na de studententijd blijkt dat een lidmaatschap van M.H.D. RHINO van grote waarde kan zijn. Niet alleen door de ervaringen tijdens het lidmaatschap, maar ook door connecties binnen de Alliance. In de Alliance zijn beroepen vertegenwoordigd van bijna alle mogelijke richtingen.
Het lidmaatschap van ons Dispuut blijft dus doorwerken, ook lang nadat het diploma is behaald. De Alliance komt meerdere malen per jaar samen, zij het op een iets lager pitje. Jaarlijks reist nog een grote fractie van de Alliance naar Maastricht af voor de seizoensborrels. Mede hierdoor heeft M.H.D. RHINO de warmste band met de oud-leden verenging van alle disputen van SV KoKo.
Hieronder volgt een ervaringsverhaal van een lid van de Alliance, waarmee een idee verkregen kan worden wat het lidmaatschap van het Dispuut en de Alliance inhoudt.
Dhr. Stefan Suurland, LLM, BEng

Voordat ik naar het warme zuiden kwam om Nederlands Recht, nu bekend als rechtsgeleerdheid, te studeren, had ik al een studie op HBO-niveau voltooid. Ik studeerde toen technische bedrijfskunde in Arnhem, wat me mijn ingenieurstitel heeft opgeleverd. Tijdens die studie heb ik veel stages gelopen en veel interessante mensen ontmoet. Het niveau en de diepgang vond ik echter te laag liggen, wat leidde tot mijn keuze om een vervolgstudie op te pakken in Maastricht.

In Maastricht wilde ik snel mensen leren kennen, wat leidde tot mijn keuze voor KoKo. Ik heb niet voor KoKo gekozen door de INKOM (helaas moest ik toen werken), maar omdat ik al wat mensen had gesproken die daarbij gingen, waaronder een achternicht. Met RHINO had ik snel een klik omdat daar mensen met inhoud en gezelligheid bij zaten, die bovendien serieus met zaken om wisten te gaan. Ik wilde namelijk mijn tweede studie wel zonder vertraging afronden! Dat ging overigens voorspoedig tot het laatste jaar. Dat lag echter niet aan RHINO, want ik heb nul herkansingen hoeven doen in Maastricht.

Gedurende mijn tijd bij RHINO heb ik een kleine twee jaar de functie van Penningmeester mogen vervullen. Ik hoop dat mensen nog steeds met weemoed terugkijken op deze periode, waarin ik veel heb geleerd. Een hoogtepunt werd bereikt onder interim El Flacco dhr. T.J. Coenen, MSc en secretaris dhr. R. Deluster, MSc, toen we een dispuutsweekend organiseerden. Het mooiste moment daarvan was dat we gingen airsoften. Na een bloedige strijd maakten we als Senaat de dag nog net iets mooier door Bickyburgers voor het Dispuut te halen.

In het laatste jaar van mijn studie heb ik via dhr. mr. Huub van Osch, een oud dispuutsgenoot, stage kunnen lopen bij VDB Advocaten. Dat resulteerde niet in een baan, maar de stage was zeer leerzaam! Zelf werk ik nu als beleidsmedewerker bij de Limburgse Statenfractie van D66 en als management adviseur bij de Herwers Groep. Bij Herwers heb ik al een lange geschiedenis, aangezien ik daar ooit stage liep tijdens mijn HBO-opleidingen. Bij de Statenfractie ben ik terecht gekomen doordat dhr. mr. J.J.H. Frenken, eveneens een oud dispuutsgenoot, mij op de vacature wees en in contact bracht met de fractie.